The Deep Web

Většině uživatelů internetu tento pojem nic neříká, a nikdy se nebudou zajímat o to, co vlastně znamená. Deep/Dark/Invisible/Hidden web je drtivá většina internetu, co se objemu dat týče (přibližně 7,5 PB). Jeho protikladem je surface web, část internetu, který používáme všichni. Continue reading