1. semestr na FIT

Úvodem

Po úspěšné maturitě na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem jsem byl na základě výsledku NSZ přijat na Fakultu Informatiky VUT v Brně. Když jsem si školu vybíral, tak jsem hledal hlavně zkušenosti studentů a v rozhodování mi pomohly hlavně tyto blogy: TastyfishCykl’s wiki, Jiří Semmler. Byl jsem taky na dni otevřených dveří, ale z toho jsem stihl jen prezentaci v aule FITu, což byly statistiky o tom, že absolventi této fakulty jsou nejlépe placeni v porovnání s ostatními fakultami. Možná bych ještě připomenul, že studijní plán, do kterého jsem já přes 600 dalších studentů nastoupil je inovovaný, což v praxi znamená, že povinné jsou pouze 4 předměty, klasicky IZP, IUS, IDA a nově předmět IEL – Elektronika pro informační technologie, který vznikl spojení předmětů ITO a IPR. Já osobně jsem si žádné další předměty nezapsal, protože VUT je pověstné čistkami v prvním semestru, který jsem chtěl především přežít.

IDA

IDA, neboli diskrétní matematika je rychlokurzem všeho podstatného z matematiky, co student informatiky může potřebovat. Ročník se obvykle dělí na poloviny podle abecedy a jednu učí docent Kovár a druhou docentka Hliněná. Já jsem byl v přednáškové skupině docentky Hliněné a shodou okolností to byla i moje první přednáška na VŠ. Ze začátku jsem měl dost potíže jen zapisovat všechno, co bylo na přednáškách, natož to ještě chápat. Paní docentka je Slovenka, ale i přesto jsem látku od ní celkem pochopil, hlavně díky cvičením konaným na FEKTu, kde se všechna látka ukazovala na příkladech. Cvičení sice povinná nejsou, ale opravdu se na ně vyplatí chodit. Předmět kromě přednášek, ze kterých byl dostupný záznam, a cvičení ještě zahrnuje po dvou domácích úlohách a počítačových cvičeních, která se uskutečňují ve skupinkách. Pak se ještě koná půlsemestrální test a závěrečná zkouška. K obojímu je dovolen tahák – ručně popsaná A4 z obou stran, naprosto čímkoliv. Abych to shrnul, tenhle předmět mě celkem bavil, měl jsem poměrně slušné matematické základy z gymplu, takže jsem i docela stíhal. Na závěrečné zkoušce sice bylo (alespoň pro mě) jedno malé překvapení, ale jinak jsem tam našel jen probíranou látku, žádné záludnosti.

Termín Maximum Získáno
Domácí úlohy 10 9
Počítačová cvičení 10 9
Půlsemestrálka 20 18
Zkouška 60 45
Celkem 100 81

 

doplnit tahák

IUS

Neboli Úvod do Softwarového inženýrství. Několikrát jsem slyšel, že tenhle předmět je ve studijním plánu příliš brzo a že by bylo lepší, kdyby se posunul až do pozdějších ročníků. Víceméně se v něm probírají techniky řízení projektů, životní cyklus projektu a podobné věci. Většinu přednášek měl doktor Křena, který velmi rád uděluje prémiové body na přednáškách, takže se vyplatilo na nich občas dávat pozor. Dvě přednášky pak mívají hosté z praxe, tentokrát to bylo z firem IBM a Artisys. Součástí tohoto předmětu je pak projekt, oproti předchozím letům je pouze jeden. Jedná se o vytvoření ER diagramu informačního systému podle nějaké varianty zadání (např. IS pro superhrdiny). Projekt to byl pro mě celkem zajímavý a na obhajobě, kvůli které jsem se zbytečně stresoval, jsem si nakonec s zkoušejícím o projektu celkem příjemně promluvil. Kromě projektu však nebylo potřeba v tomto předmětu vyvinout žádné úsilí, až pak na zkoušce, která se skládá z teorie z přednášek a z ER diagramu. Stejně jako IDA mě tento předmět docela bavil, i když ho nejspíš ještě nějakou dobu neupotřebím.

Termín Maximum Získáno
Projekt 30 26,5
Zkouška 70  47
Celkem 100 73,5

IEL

Jak už jsem v úvodu zmiňoval, tento předmět vznikl spojením dvou předmětů, které oba přednáší docent Kunovský. V každém podobném představení prvního semestru ho najdete jako milého a vtipného pána, kterým taky je. Kromě toho je kapacitou ve svém oboru, a díky jeho osobě se mi tento předmět podařilo udělat a navíc mě i bavil. Ačkoliv jeho přednášky začínali v sedm ráno, což je jev na FITu nevídaný, měl vždy plno. Jednak přednášel jednoduchým způsobem a snažil se pro studenty, kteří nikdy předtím obvod neviděli seznámit se základy elektroniky. Svoje výklady ukazoval na jednoduchých příkladech, a ještě je prokládal vtipy. Na půlsemetrální zkoušce také nebylo nic zákeřného (víceméně příklady z přednášek). Pro mě osobně pak nastal problém u obvodů střídavého proudu. Přesto jsem se zapsal na předtermín jako dalších  300 studentů. Po otevření písemky, jsem měl dojem, že skončím pod minimem, ale nakonec se mi povedlo tento předmět v předtermínu zakončit. Kromě půlsemestrálky a zkoušky předmět ještě zahrnuje bodovaná cvičení (příjemný bodový bonus) a projekt (hodně práce, málo bodů), který se musel vypracovat v počítačové podobě, ideálně v LaTeXu. Docent Kunovský je pověstný svým banjem, jak se ostatně můžete přesvědčit ve videu níže.

Termín Maximum Získáno
Cvičení 18 18
Projekt 12 10
Půlsemestrálka 15 12
Zkouška 55  46
Celkem 100 86

 

IZP

Základy programování. Podle mě asi nejtěžší předmět v prvním semestru, minimálně pro svou náročnost na čas. Když jsem na FIT nastupoval měl už jsem za sebou skoro rok práce ve firmě zabývající se vytvářením stránek na zakázku a programování se věnuji už celkem dlouho. Základy programování jsou na FITu v jazyce C, ve kterém jsem sice nikdy neprogramoval, ale měl jsem zkušenosti s PHP, C++, Javou i Pythonem a tak jsem si říkal, že tohle by měla být brnkačka. Nebyla. Na začátku semestru bylo pár týdnů, kdy byl relativní klid, nějaké ty přednášky a cvičení. Pak ale nastoupily projekty, což alespoň pro mě bylo dost časově náročné a hlavně nad prvním projektem jsem strávil spoustu času a sil. Jednalo se o analýze textu na vstupu. Druhý projekt byl pro změnu náročný na pochopení, výpočet logaritmu pomocí zřetězených zlomků a Taylorova polynomu. Nejzajímavější byl třetí projekt, shluková analýza, ke kterému se dělal dokumentace pomocí doxygenu. Přednášela většinou paní docentka Kreslíková, ale tyto přednášky jsem brzy začal vynechávat a chodil k doktoru Smrčkovi, který alespoň podle mého názoru podával látku záživněji. Nakonec se mi povedlo získat celkem dost bodů za projekty i za cvičení, kde bylo možné získat bonusové body za vypracování úkolů. Jako nejtěžší část předmětu vidím testy, hlavně půlsemestrálku, která mi přišla plná chytáků a krajních případů, na které jsem na přednáškách ani v projektech neměl šanci narazit. Dobře se ale na ni dá připravit na Fitušce, což je fórum studentů FITu plné užitečných materiálů. Podobně pro mě dopadla i závěrečná zkouška, a celý předmět jsem zakončil za D, což mě trochu mrzí. Abych to shrnul, předmět má velmi zajímavé projekty, které mě i bavili, ale testy mi vůbec nesedly.

Termín Maximum Získáno
Projekt 1 5 5
Projekt 2 7 7
Projekt 3 10 9
Dokumetace 4 3
Cvičení 8 7
Půlsemestrálka 12 6
Zkouška 54 25
Celkem 100 62

 

Závěrem

Celkově se mi na FITu zatím líbí, fakulta je celkem nová, moderní, s přednášejícími jsem neměl v podstatě žádný problém. Co se týče látky, která se v předmětech probírala jsem taky víceméně spokojen, naplnila očekávání, která jsem měl, když jsem se na FIT hlásil. Určitě to není lehká škola, ale za to jsem měl pocit, že se učím věci, co mi k něčemu budou.

kosci